રમતો બ્યૂટી > ગેમ મેકઅપ અને ઢંકાયેલું

મેકઅપ-અને-ઢંકાયેલું-સુયોજિત-કરો ક્લો માટે કાર્નિવલમાં માટે ડ્રેસ નક્કી કર્યું. મદદ કરવા માટે તેના અપ કરવા માટે, રંગ બદલી ફાઉન્ડેશન પર ક્લિક કરો, અને એક્સેસરીઝ, નીચે તેમનો ચહેરો સ્લાઇડ. પોશાક અને હેરસ્ટાઇલની ક્લિક બદલો.

મને ગમે છે

મને નફરત

પ્રેમ : 360
ધિક્કાર : 88
મત : 448
9