Trò chơi Nail Studio > Nail trò chơi trang trí

Thiet-lap-trang-tri-mong-tay Trong trò chơi này, bạn làm việc trong một salon làm đẹp móng tay mà thực hiện. Click vào sơn móng tay và để thiết lập màu sắc. Bạn có thể chọn màu sắc và chiều dài của móng tay.

Tôi thích

Tôi ghét

Tình Yêu : 424
Ghét : 69
Phiếu : 493
9