Trò chơi Nail Studio > Chơi làm móng tay với Hello Kitty

Lam-mong-thiet-lap-voi-chao-meo Elise đã đến tiệm làm móng tay để có được một. Hãy trang trí móng tay của cô cách nhấp vào mỗi của các phụ kiện để lựa chọn.

Tôi thích

Tôi ghét

Tình Yêu : 462
Ghét : 111
Phiếu : 573
9